Hidroizolacija ravnih streh, teras, balkonov
+386 7 488 14 00    |    info@protan.si

Prenove streh Protan


Prenove streh Protan


Enoslojne membrane Protan se uporabljajo v vrsti različnih projektov prenove strehe. Razlogi za ponovno prekritje strehe so lahko različni, nekaj jih je naštetih v  nadaljevanju. Eden od glavnih ciljev je zavarovati obstoječo stavbo pred poškodbami in propadom, ker se je dosedanjemu materialu kritine iztekla življenjska doba. Drugi mogoč razlog je potreba po izboljšanju strešne konstrukcije z več in boljšo izolacijo. Številne stavbe ne dosegajo današnjih zahtev glede izolacije. Vgradnja dodatne izolacije med prenovo pomeni varčevanje energije, taka naložba se dolgoročno povrne s prihranki energije. Danes je vedno pogostejša izraba strešnih površin za terase in strešne vrtove. Trend prenove obstoječih ravnih strešnih površin v tak namen je vedno močnejši. Včasih je treba zamenjati material hidroizolacije strehe zaradi različnih poškodb, ki izvirajo iz neustreznega projektiranja, neustrezne vgradnje, mehanskih poškodb, nezadostnega vzdrževanja ali kombinacije teh vzrokov. Sprememba uporabnosti stavbe, npr. iz industrijske ali poslovne v stanovanjsko ali iz skladišča v hladilnico ipd. Včasih zahteva ponovno prekritje strehe tudi razširitev ali predelava stavbe.

Pregled obstoječe strehe


Pri prenovi strehe je obnašanje novega sistema strešnekritine znatno odvisno od kakovosti obstoječe strehe. Pred vsakim projektom prenove strehe je potreben pregled stanja, s katerim odkrijemo morebitne napake v zasnovi strehe in ugotovimo omejitvene dejavnike projekta novega sistema, vključno s laminar strength of the existing build-up (= trdnostjo obstoječe konstrukcije).

Pri pregledu moramo preveriti stanje strešne konstrukcije, izolacije in stare kritine. Pomembno je pazljivo pregledati lesene, jeklene in aluminijaste dele ter izolacijske obloge. S pregledom strešnih konstrukcij je treba ugotoviti, Ali so dovolj nosilne za dodatne obremenitve med samo prenovo, npr. za material, ki se bo v času del hranilna strehi. Izvajalec mora tudi skrbno preveriti obstoječe rešitve hidroizolacije, med drugim obrobe, predore, število in razmestitev odvodov deževnice, znake zastajanja vode ipd.

Specifikacije sistema - Prenova strehe Protan


Trdnost pločevinaste kritine je omejena z njeno elastičnostjo, zato je treba preveriti, kako je pritrjena. Pri krovnih ploščah iz lesa in drugih materialov, ki se starajo, je treba biti pozoren na ohranjenost in pritrjenost. Vlažne ali poškodovane dele je treba pred nameščanjem novega membranskega sistema zamenjati z novimi. Vlažne ali poškodovane izolacijske plošče je treba zamenjati. Preveriti je treba tudi združljivost obstoječih izolacijskih plošč s strešno membrano. Če obstoječa parna zapora ni ustrezna, je treba preučiti toplotno prehodnost in nevarnost kondenzacije pri obstoječi strešni konstrukciji ter po namestitvi dodatne izolacije. Tudi ko so obstoječe kovinske obrobe videti še dobro ohranjene, jih je priporočljivo zamenjati z novimi, da bo življenjska doba vseh delov strehe enaka.

Izbira sistema:
S pregledom obstoječega stanja ugotovimo, kakšne so možnosti prenove glede na strešno konstrukcijo. Mogoče rešitve tako ocenimo z vidika zahtev investitorja/arhitekta in z vidika izvedljivosti.

Stare strešne konstrukcije s peščenim nasutjem:
Obstoječo streho s peščenim nasutjem je mogoče prenoviti z enakim sistemom kot druge masivne strešne konstrukcije. Če nameravamo ohraniti obstoječi material nasutja, je priporočljivo iz njega sprati prst in prah, da zagotovimo učinkovito odvodnja-vanje. Lahko pa obstoječo konstrukcijo nadomestimo z izpostavljeno mehansko pritrjeno konstrukcijo. Če ima podporna konstrukcija zadostno nosilnost, lahko streho pretvorimo v teraso ali zazelenimo.

Stare mehansko pritrjene strešne konstrukcije:
Obstoječo mehansko pritrjeno strešno konstrukcijo bomo verjetno zadržali, mehansko pritrditev pa okrepili v skladu z novejšimi standardi vetrne obremenitve. Možne so izvedbe zaščitene konstrukcije, če to dopušča nosilnost podporne konstrukcije. Kritino lahko namestimo vakuumsko, če sta zagotovljeni zadostna zrakotesnost in nosilnost obstoječe kritine v navpični smeri. Včasih je treba obstoječo kritino dodatno pritrditi V skladu z novejšimi standardi vetrne obremenitve.

Stare neprezračevane strešne konstrukcije:

Obstoječo neprezračevano strešno konstrukcijo moramo pred odločitvijo za namestitev nove plasti temeljito pregledati z vidika nosilnosti in pritrditve. Za zagotovitev ustrezne nosilnosti in pritrditve je treba obstoječo konstrukcijo včasih dodatno mehansko utrditi. Druga rešitev, ki je sploh priporočljivejša, je mehanska pritrditev dodatne izolacije, na katero bo pritrjena strešna membrana. Dodatna izolacija lahko služi tudi kot izravnalna plast.Neprezračevane strehe so primerne za vakuumsko vgradnjo novega sistema, če je obstoječa konstrukcija dovolj zrakotesna. Lahko pa obstoječo neprezračevano konstrukcijo nadgradimo z mehansko pritrjenim izpostavljenim sistemom, če to dopušča podporna konstrukcija. Če nosilnost dopušča, so mogoče tudi rešitve

Pri nameščanju dodatne plasti izolacije je treba upoštevati morebitne omejitve višine parapetov. Obstoječe odprtine (npr. vrata in okna) morda ne omogočajo ustreznih zaključitev nad novim nivojem vode. Za celovitost strešnega sistema je podrobna razdelava takih detajlov bistvenega pomena na :

 • Ločilni sloji:
  Kakšne ločilne plasti so potrebne, je odvisno od vrste in stanja obstoječe strešne konstrukcije, če jo nameravamo ohraniti.
 • Ločilne membrane:
  se vgrajujejo med dva sloja konstrukcije, da preprečujejo kemijske reakcije med njima.
 • Drsni sloji
  se vgrajujejo med dva sloja, da preprečujejo trenje med njima.
 • Izravnalni sloji
  se vgrajujejo med dva sloja iz estetskih razlogov, da odpravijo neravnine na površini spodnjega sloja. Za različne materiale sosednjih slojev so potrebne različne ločilne membrane. Upoštevajte priporočila in podrobna navodila v izvedbenih risbah Protana.
 • Okoljski vidiki:
  Za optimalno izrabo naravnih virov Protan priporoča recikliranje starih materialov strešne konstrukcije pred vgradnjo nove. Protan se je pridružil prostovoljni pobudi ESWA (Evropskemu združenju za enoslojne hidroizolacije) in uvedel sistem za recikliranje polimernih membran. Z odstranitvijo stare strešne konstrukcije tudi zmanjšamo količino gorljivega materiala na strehi. Ob morebitnem požaru pomeni več plasti bitumenske strešne lepenke precejšno nevarnost!

Protanova strešna prenova

PROTAN d.o.o.
MDB 2

8273 Leskovec pri Krškem


Tel: +386 7 488 14 00
Fax: +386 7 488 14 13

E-mail: info@protan.si